آخرین آخبار

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع ماده 169

نامه اداره صمت استان مورخه 98/05/19 در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 و مواد 169،190،193و 199 قانون مالیات مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی.

نظرسنجی

نظر شما در رابطه با طراحی جدید وب سایت چیست؟

اطلاعات تماس

  • ارومیه-خیابان برق-ساختمان جواهر-طبقه 7-واحد2
  • شماره های تماس :33455780 - 33451988 - 044
  • فکس : 33455606 - 044
Designed By Wiweb.ir